Zavoda RS za zaposlovanje objavil javni povabili za izvedbo dveh programov »Usposabljanje na delovnem mestu 2019« in »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019«

Programa predvidevata usposabljanje predvidoma 2.260 dolgotrajno brezposelnih, starejših in nižje izobraženih ter 1.070 brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

V letu 2019 je za program UDM namenjenih 4,37 milijonov EUR, za UDM-mladi pa 2,22  milijonov EUR,  pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna.

Usposabljanje na delovnem mestu praviloma poteka polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Za udeležbo na usposabljanju se mesečno izplača dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

Usposabljanje poteka pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentor pri posameznem delodajalcu lahko hkrati usposablja največ 5 brezposelnih.

Delodajalcem so za izvedeno usposabljanje povrnjeni upravičeni stroški. Za dvomesečno usposabljanje se povrne 370 EUR in za trimesečno usposabljanje 493,00 EUR na udeleženca.

Kaj brezposelni pridobijo z vključitvijo v program?

  • Spoznajo delovne postopke, naloge in opravila na določenem delovnem mestu pri delodajalcu.
  • Pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje ter si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti pri istem ali drugem delodajalcu.
  • Vključijo se v delovno okolje in spoznajo nove ljudi ter se jim tako odprejo nove priložnosti.

Kdo se lahko vključi?

V Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) se lahko vključijo:

  • brezposelne osebe starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece;
  • stare 30 let in več in dolgotrajno brezposelne oziroma so v evidenci brezposelnih oseb prijavljene vsaj 12 mesecev;
  • stare 30 let in več in imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo (ISCED 2) ter so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece in;
  • posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopane v evidenci brezposelnih oseb.

V Usposabljanje na delovnem mestu – mladi (UDM-mladi) se lahko vključijo:

  • Mlajši od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.
  • Mladi z delovnimi izkušnjami se usposabljajo 2 meseca, tisti brez delovnih izkušenj pa 2 ali 3 mesece.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje, določene v javnem povabilu. Ponudbe za usposabljanje lahko oddajo elektronsko preko Portala za delodajalce, od 7. decembra 2018 do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 31. maja 2019.

Povezava do Javnih povabil:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja