Zeleni obali naproti– primer Slovenije

Kratka prestavitev primera dobre prakse medsektorskega pristopa načrtovanja zelenih in modrih koridorjev za prosti pretok  ekosistemov.

Sledeči prispevek govori o primeru dobre prakse medsektorskega načrtovanja zelenega koridorja znotraj urbanega prostora, kar omogoča več zelenih površin in prostega pretoka ekosistema, predvsem za ptice znotraj vodnega področja.

Škocjanski zatok je nekoč veljal za degradirano področje kot neurejeno odlagališče odpadkov, kar je predstavljalo hudo ekološko breme za področje Kopra. Po ureditvi omenjenega zatoka je Koper pridobil več zelenih površin, ptice in ljudje pa bolj zdravo okolje. Primer dobre prakse nakazuje na možnosti in potrebe po tovrstnih zelenih površinah.

Naravni rezervat Škocjanski zatok in pristanišče Koper v njegovi neposredni bližini danes sobivata v sožitju. Območje zatoka pripomore k temperaturnemu uravnavanju bližnjega industrijskega in urbanega območja. Prav tako prispeva k poplavni varnosti ter nudi prebivalcem Kopra in obiskovalcem več zelenih površin.

A še nedolgo tega je pomanjkanje trajnostnega načrtovanja in sektorski pristop ogrožal priložnosti takšnega sobivanja. V času, ko je bil Škocjanski zatok, kljub svoji posebnosti, še vedno divji in onesnažen močvirski ekosistem, se je pristanišče želelo širiti na to območje. Z  upoštevanjem načel integralnega upravljanja z obalnimi območji in uveljavljanjem načela pomorskega prostorskega načrtovanja v lokalne in nacionalne strategije ter procese odločanja ti dve območji danes predstavljata zgleden model sobivanja.

Desetletja je promet obalne ceste, ki povezuje mesti Koper in Izola, močno obremenjeval občutljiv obalni ekosistem in lokalno prebivalstvo. Spodbujanje zelenega obalnega razvoja je pripomoglo k preusmeritvi motornega prometa v predor, obalna cesta pa se je zanj zaprla.

Medtem ko so podrobnejši načrti za ozelenitev priobalnega pasu še v pripravi, zaprtje ceste že vpliva na zaščito občutljivega obalnega ekosistema. Prav tako ponuja prebivalcem in obiskovalcem zelene površine za rekreacijo, omogoča dnevno mobilnost v službo ali preprosto sprostitev s sprehodom vzdolž obale.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja